Реле времени Din-рейки, реле времени отключения питания, NTE8-10A, 120A, 480A, 0,1 S, 5S, 1S, 10S, 120S, 480S

556